Untitled-1
สารสนเทศ

Untitled-1
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คติพจน์ : สัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม คำขวัญ : คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

หมวด : กิจกรรมนักเรียน
กลุ่มข่าว :


 มิสซามีการสวดสายประคำ 30 เม็ดถวายแม่พระ (อ่าน 34 ครั้ง) จำนวน 12 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (14 ต.ค. 2563)วันนี้ช่วงบ่าย....ทางคณะผู้บริหาร. คณะครู. และนักเรียน. โรงเรียนยอแซฟพิจิตรร่วมมิสซามีการสวดสายประคำ 30 เม็ดถวายแม่พระขอแม่พระได้โปรดคุ้มครองโรงเรียนแ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันคริสต์มาส (อ่าน 209 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (08 ม.ค. 2563)เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม  2562  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมงานวันคริสต์มาสขึ้น  เพื่อให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกับการจับสลากบของขวัญ ซึ่งมีของราง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทัศนศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 220 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (08 ม.ค. 2563)โรงเรียนนำนักเรียนทัศนศึกษานักเรียน...ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2. พิพิธภัณฑ์บ้านดงโฮจิมินท์ แถวบ้านป่ามะคาบ จังหวัดพิจิตร
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมลอยกระทง ประจำปี 2562 (อ่าน 312 ครั้ง) จำนวน 10 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (13 พ.ย. 2562)ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมลอยกระทงให้นักเรียน  ระดับชั้นอนุบาล  ประถม ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้   เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักรักษาประเพณีข...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ 62 (อ่าน 262 ครั้ง) จำนวน 13 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (19 ส.ค. 2562)เมื่อวัน 9  สิงหาคม  2562   ทางโรงเรียนยอแซฟพิจิตรได้จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติขึ้น  ประธานในพิธีนายกเหล่ากาชาด จังหวัดพิจิต...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปี62 (อ่าน 299 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (13 มิ.ย. 2562)ทางโรงเรียนยอแซฟพิจิตร จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562. ขึ้นเพื่อให้คุณครูและนักเรียนร่วมแสดงความรักแสดงความไมตรีจิตที่ดีต่อกัน...และให้นักเรียน...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 มิสซาก่อนเกิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 281 ครั้ง) จำนวน 11 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (17 พ.ค. 2562)
วันที่ 16 พค.62 -พิธีมิสซาฯขอพรพระเป็นเจ้าโอกาสเปิดเรียนปีการศึกษา2562
พวกลูกขอฝากกิจการโรงเรียน นักเรียน ครู ผู้บริหาร บุคลากรท...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นักเรียนร่วมจับสลากรางวัล เนื่องในกิจกรรมงานวันคริ... (อ่าน 363 ครั้ง) จำนวน 15 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (24 ธ.ค. 2561)วันที่ 24  ธันวาคม 2561  ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมให้นักเรียนร่วมสนุกกับการจับสลากของขวัญรางวัล  มีของมากมายให้นักเรียนร่วมสนุก  มีกิจก...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานเลี้ยงฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทานและประเพณีแห่ด... (อ่าน 415 ครั้ง) จำนวน 36 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (19 ธ.ค. 2561)ประมวลภาพกิจกรรมงานเลี้ยงฉลองโรงเรียนพระราชทานและคริสต์มาสประจำปี 2561
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 สุขสันต์วันลอยกระทง (อ่าน 442 ครั้ง) จำนวน 16 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (23 พ.ย. 2561)เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน  2561  ช่วงเวลา 13.00 น.  ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมนำกระทงมาแห่ขบวนพร้อมรำเพลง...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 610 ครั้ง) จำนวน 24 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (03 ก.ย. 2561)เมื่อวันที่ 28 - 31 สิงหาคม 2561  ทางฝ่ายกิจกรรมได้จัดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา  2561  ขึ้น  โดยมี บาทหลวงสำราญ  ...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 นักเรียรับประทานอย่างมีระเบียบ (อ่าน 628 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (16 พ.ค. 2561)นักเรียนรับประทานอาหารวันแรกของการเปิดภาคเรียน. ปีการศึกษา 2561  ทางโรงเรียนฝึกให้นักเรียนมีระเบียบ  ความมีวินัย  สวดก่อนรับประทานอาหาร&...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ (อ่าน 702 ครั้ง) จำนวน 14 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (12 ก.พ. 2561)กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 7-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนยอแซฟพิจิตร
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ สามัญ (อ่าน 645 ครั้ง) จำนวน 17 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (12 ก.พ. 2561)กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนยอแซฟพิจิตร
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ สำรอง (อ่าน 599 ครั้ง) จำนวน 18 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (12 ก.พ. 2561)กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนยอแซฟพิจิตร
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ทัศนศึกษาอนุบาล  (อ่าน 1056 ครั้ง) จำนวน 3 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (12 ก.พ. 2561)ทัศนศึกษาครั้งแรก....ขอบคุณครูหญิงครูแจง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ที่ให้ความรู้นอกสถานศึกษาครั้งนี้ค่ะ
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 ฝ่ายอาคารสถานที่ได้ดำเนินก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม... (อ่าน 802 ครั้ง) จำนวน 4 รูป ฮิต
โดย : คนข่าว (15 ก.ย. 2560)ทางโรงเรียนได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งจะสร้างไว้ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาได้เป็นอาคารเรียน ซึ่งจะมีสระว่ายน้ำในตัว จะเปิดทำการประมาณป...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานวันสุนทรภู่ ปี 2557 (อ่าน 967 ครั้ง) จำนวน 11 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : คนข่าว (15 ก.ย. 2560)ทางหมวดภาษาไทย จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักผู้ที่แต่งกวีที่เก่งของไทย  ในกิจกรรมมีการแข่งขันระบายสี  วาดภาพระบายส...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 กิจกรรมวันภาษาไทย ปี2557 (อ่าน 597 ครั้ง) จำนวน 11 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : คนข่าว (15 ก.ย. 2560)ทางหมวดภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักรักษาไทย ซึ่งเป็นภาษาพื้นบ้านคนของคนไทย ในกิจกรรมมีการแข่งขันระบายสี  วาดภาพระบา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
 งานวันเด็ก ปี 2557 (อ่าน 522 ครั้ง) จำนวน 12 รูป มาใหม่ ฮิต
โดย : คนข่าว (15 ก.ย. 2560)ทางโรงเรียนจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2557  เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานกับกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้ เช่น เกมวิชาการ  8 กลุ่มสาระ และการเลี้ยงอา...
พิมพ์ข่าวนี้ ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน อ่านต่อ
หน้าที่ จาก 2
1 | 2  คลิก!!!หน้าถัดไป หน้าสุดท้าย

ข่าวยอดนิยมในหมวด
 กิจกรรมกีฬาสี ภายใน ครั้งที่ 18 ประจำปี 2557
15 ก.ย. 2560
 ทัศนศึกษาอนุบาล
12 ก.พ. 2561
 งานวันสุนทรภู่ ปี 2557
15 ก.ย. 2560
 ฝ่ายอาคารสถานที่ได้ดำเนินก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ปี2557
15 ก.ย. 2560
 โครงการทัศนศึกษา ปี 2557
15 ก.ย. 2560
ทั้งหมด