_PRINT 


ข่าว : ขอแสดงความดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมของนักเรียน
ขอแสดงความดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันศิลปหัตถกรรมของนักเรียน
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน  2561  ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ณะครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลหลายรายการและยังเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศอีก 2 รายการ  ด้วย
เมื่อวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน  2561  ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ณะครูและนักเรียน ที่ได้รับรางวัลหลายรายการและยังเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศอีก 2 รายการ  ด้วย

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 300 ครั้ง
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:32:29:PM