_PRINT 


ข่าว : ทางโรงเรียนร่วมเป็นส่วนหนึึ่งของรายการช่อง ETV
ทางโรงเรียนร่วมเป็นส่วนหนึึ่งของรายการช่อง
ทางโรงเรียนยอแซฟพิจิตรได้รับเกียรติจากรายการทีวีช่อง ETV. มาถ่ายทำอัดรายการทีวีเกี่ยวกับการศึกษา ในเรื่องของการเรียนรู้ภายใต้โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9. แบบยั่งยืนและอยู่อย่างมีความสุขตลอดไป..
ทางโรงเรียนยอแซฟพิจิตรได้รับเกียรติจากรายการทีวีช่อง ETV. มาถ่ายทำอัดรายการทีวีเกี่ยวกับการศึกษา ในเรื่องของการเรียนรู้ภายใต้โครงการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9. แบบยั่งยืนและอยู่อย่างมีความสุขตลอดไป..

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 289 ครั้ง
วันที่ 20 กันยายน 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:19:17:PM