_PRINT 


ข่าว : การแนะแนว โรงเรียนใกล้เคียง ปี 2557
การแนะแนว
ทางฝ่ายกิจกรรมแนะแนว ได้ออกหน่อยนอกโรงเรียน ตามโรงเรียนชุมชนใกล้เคียง  โรงเรียนที่เข้าร่วม มีโรงเรียนบึงสีไฟ  โรงเรียนบึงตะโกน ฯลฯ
ทางฝ่ายกิจกรรมแนะแนว ได้ออกหน่อยนอกโรงเรียน ตามโรงเรียนชุมชนใกล้เคียง  โรงเรียนที่เข้าร่วม มีโรงเรียนบึงสีไฟ  โรงเรียนบึงตะโกน ฯลฯ

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 406 ครั้ง
วันที่ 15 กันยายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:57:25:PM