_PRINT 


ข่าว : สช.สุดปลื้ม นักเรียนและโรงเรียนเอกชนได้รับรางวัล
สช.สุดปลื้ม
สช. ปลื้ม นักเรียนและโรงเรียนเอกชนได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 ซึ่งในรายชื่อมีโรงเรียนยอแซฟพิจิตรเข้ารับรางวัลพระราชทานด้วย http://opec.go.th/webopec/index.php/2018/07/05/royalty/
สช. ปลื้ม นักเรียนและโรงเรียนเอกชนได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปี 2560 ซึ่งในรายชื่อมีโรงเรียนยอแซฟพิจิตรเข้ารับรางวัลพระราชทานด้วย http://opec.go.th/webopec/index.php/2018/07/05/royalty/

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 369 ครั้ง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 12:23:52:PM