_PRINT 


ข่าว : ลูกเสือเนตรนารีร่วมกันบำเพ็ญประยชน์ บริเวณหน้าโรงเรียน
ลูกเสือเนตรนารีร่วมกันบำเพ็ญประยชน์
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะ...ช่วยเหลือสังคม ชุมชนใกล้เคียงรอบๆ. บริเวณโรงเรียน  เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้รู้จักการรักษาความสะอาด 
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์จิตสาธารณะ...ช่วยเหลือสังคม ชุมชนใกล้เคียงรอบๆ. บริเวณโรงเรียน  เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้รู้จักการรักษาความสะอาด 

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 134 ครั้ง
วันที่ 06 กรกฎาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:18:47:AM