_PRINT 


ข่าว : การรับรางวัล ชนะเลิศการแข่งขันประกวดเดินสวนสนาม
การรับรางวัล
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 กองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนยอแซฟพิจิตร เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (จังหวัดพิจิตร) ประจำปี 2561 พร้อมกันนี้ผู้บังคับบัญชาประจำกองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนยอแซฟพิจิตรเป็นตัวแทนรับเกียร
วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 กองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนยอแซฟพิจิตร เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (จังหวัดพิจิตร) ประจำปี 2561 พร้อมกันนี้ผู้บังคับบัญชาประจำกองลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนยอแซฟพิจิตรเป็นตัวแทนรับเกียรติบัตรชนะเลิศอันดับที่ 1 ประจำจังหวัด ในการแข่งขันประกวดระเบียบแถวประเภทลูกเสือสำรองและเนตรนารีสามัญ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายนที่ผ่านมา

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 114 ครั้ง
วันที่ 06 กรกฎาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:18:10:AM