_PRINT 


ข่าว : นักเรียนฟังธรรมะ ปีการศึกษา 2557
นักเรียนฟังธรรมะ
ทางหมวดสังคมศึกษา ได้จัดกิจกรรมนักเรียนฟังธรรมะขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการทำสมาธิ การทำจิตใจให้สงบ  รู้จักคิด ก่อนทำ  เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตัวเองและผู้อื่น
ทางหมวดสังคมศึกษา ได้จัดกิจกรรมนักเรียนฟังธรรมะขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการทำสมาธิ การทำจิตใจให้สงบ  รู้จักคิด ก่อนทำ  เพื่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตัวเองและผู้อื่น

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 294 ครั้ง
วันที่ 15 กันยายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:59:58:PM