_PRINT 


ข่าว : รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเดินประกวดสวนสนาม ระดับลูกเสือสำรอง ระดับเนตรนารีสามัญ
รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเดินประกวดสวนสนาม
ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือเนตรนารี ประจำปี 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านเมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร
ผลการประกวดได้รับรางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด สองรุ่น คือ
ลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ตามโครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือเนตรนารี ประจำปี 2561 ณ สนามโรงเรียนบ้านเมืองเก่า อ.เมือง จ.พิจิตร
ผลการประกวดได้รับรางวัลที่ 1 ระดับจังหวัด สองรุ่น คือ ลูกเสือสำรองและเนตรนารีสามัญ

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 207 ครั้ง
วันที่ 18 มิถุนายน 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:22:46:AM