_PRINT 


ข่าว : ขายหนังสือ ขายเสื้อผ้า
ขายหนังสือ
โรงเรียนยอแซฟพิจิตรเปิดจำหน่ายหนังสือ เสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน วันที่ 5 - 6 พ.ค. เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันอังคารที่ 15 พ.ค. 2561
โรงเรียนยอแซฟพิจิตรเปิดจำหน่ายหนังสือ เสื้อผ้าและอุปกรณ์การเรียน วันที่ 5 - 6 พ.ค. เตรียมพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนในวันอังคารที่ 15 พ.ค. 2561

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 437 ครั้ง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 18:46:29:PM