_PRINT 


ข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ สามัญ
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนยอแซฟพิจิตร
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนยอแซฟพิจิตร

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 341 ครั้ง
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:55:11:PM