_PRINT 


ข่าว : ทัศนศึกษาอนุบาล
ทัศนศึกษาอนุบาล
ทัศนศึกษาครั้งแรก....ขอบคุณครูหญิงครูแจง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ที่ให้ความรู้นอกสถานศึกษาครั้งนี้ค่ะ
ทัศนศึกษาครั้งแรก....ขอบคุณครูหญิงครูแจง โรงเรียนยอแซฟพิจิตร ที่ให้ความรู้นอกสถานศึกษาครั้งนี้ค่ะ

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 350 ครั้ง
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:57:51:PM