_PRINT 


ข่าว : การเดินสวนสนามของลูกเสือเนตรนารี ปี 2557
การเดินสวนสนามของลูกเสือเนตรนารี
ทางโรงเรียนได้ส่งผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมเดินสวนสนาม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร  มีการถวายคำปฏิญาณของลูกเสือ ทั้ง ลุกเสือสำรอง  สามัญ   สามัญรุ่นใหญ่  วิสามัญ
ทางโรงเรียนได้ส่งผู้กำกับลูกเสือเนตรนารี เข้าร่วมเดินสวนสนาม ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร  มีการถวายคำปฏิญาณของลูกเสือ ทั้ง ลุกเสือสำรอง  สามัญ   สามัญรุ่นใหญ่  วิสามัญ

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 350 ครั้ง
วันที่ 15 กันยายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:22:57:AM