_PRINT 


ข่าว : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ ปี 59
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ
โครงการบำเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ  คณะผู้กำกับลูกเสือจำนวน 5 ท่าน นำลูกเสือเข้าเพ็ญประโยชน์ที่วัด ท่าข่อย อำเภอเมือง จังหัวดพิจิตร  กิจกรรมที่ทำ คือ กวาดลานวัด  เก็บขยะ  ขัดห้องน้ำ  ทั่วบริเวณ   เป็นกิจกรรมถือปฏิบัติทุก
โครงการบำเพ็ญประโยชน์และจิตสาธารณะ  คณะผู้กำกับลูกเสือจำนวน 5 ท่าน นำลูกเสือเข้าเพ็ญประโยชน์ที่วัด ท่าข่อย อำเภอเมือง จังหัวดพิจิตร  กิจกรรมที่ทำ คือ กวาดลานวัด  เก็บขยะ  ขัดห้องน้ำ  ทั่วบริเวณ   เป็นกิจกรรมถือปฏิบัติทุกปี  โดยไปตามวัดที่อยู้บริเวณใกล้เคียง

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 283 ครั้ง
วันที่ 19 กันยายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:49:42:AM