_PRINT 


ข่าว : กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน ปี 59
กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน
ทางโครงการธนาคารขยะร่วมกับโรงเรียนยอแซฟพิจิตร ได้จัดตั้งโครงการขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนรู้จักคุรคร่าของขยะว่าสามารถเปลี่ยนป็นเงินได้ และสามารถเป็นทุนการศึกษาได้ ในแต่ละวันนักเรียนนำขยะมาขายให้กับโครงการธนาคารขยะ
ทางโครงการธนาคารขยะร่วมกับโรงเรียนยอแซฟพิจิตร ได้จัดตั้งโครงการขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนรู้จักคุรคร่าของขยะว่าสามารถเปลี่ยนป็นเงินได้ และสามารถเป็นทุนการศึกษาได้ ในแต่ละวันนักเรียนนำขยะมาขายให้กับโครงการธนาคารขยะ

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 798 ครั้ง
วันที่ 19 กันยายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 20:46:32:PM