_PRINT 


ข่าว : กิจกรรมกีฬาสี ภายใน ครั้งที่ 18 ประจำปี 2557
กิจกรรมกีฬาสี
ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมด้านกีฬา  จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 18 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก การออกกำลังกาย  และรู้จักรัก สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ การให้อภัย  และมีการประกวดกองเชียร์ ขบวนพาเหรด
ทางโรงเรียนได้ส่งเสริมด้านกีฬา  จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน ครั้งที่ 18 ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก การออกกำลังกาย  และรู้จักรัก สามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ การให้อภัย  และมีการประกวดกองเชียร์ ขบวนพาเหรด  มีการแข่งขันกีฬา เช่น ฟุตบอล แชร์บอล แฮนด์บอล ฯลฯ

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 467 ครั้ง
วันที่ 15 กันยายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:58:41:PM