_PRINT 


ข่าว : พิธีถวายพวงมาลา แด่ ร.6
พิธีถวายพวงมาลา
ทางกิจกรรมนักเรียนได้จัดพิธีการถวายพวงมาลา แด่รัชกาลที่ 6  ผู้กำเนินลูกเสือไทย และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะบริเวณโรงเรียนและแหล่งชุมชน ใกล้เคียง
ทางกิจกรรมนักเรียนได้จัดพิธีการถวายพวงมาลา แด่รัชกาลที่ 6  ผู้กำเนินลูกเสือไทย และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เก็บขยะบริเวณโรงเรียนและแหล่งชุมชน ใกล้เคียง

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 227 ครั้ง
วันที่ 19 กันยายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 16:59:12:PM