_PRINT 


ข่าว : กิจกรรมเข้าโครงการต้านยาเสพติด ปี 2558
กิจกรรมเข้าโครงการต้านยาเสพติด
ทางโรงเรียนร่วมกับฝ่ายกิจกรรมนักเรียนส่งลุกเสือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ลูกเสือได้เรียนรู้โทาของการเสพติดทุกชนิดว่ามีโทษอย่างไรต่อชีวิตประจำวัน
ทางโรงเรียนร่วมกับฝ่ายกิจกรรมนักเรียนส่งลุกเสือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อให้ลูกเสือได้เรียนรู้โทาของการเสพติดทุกชนิดว่ามีโทษอย่างไรต่อชีวิตประจำวัน

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 311 ครั้ง
วันที่ 15 กันยายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:19:39:AM