_PRINT 


ข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทย ปี2557
กิจกรรมวันภาษาไทย
ทางหมวดภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักรักษาไทย ซึ่งเป็นภาษาพื้นบ้านคนของคนไทย ในกิจกรรมมีการแข่งขันระบายสี  วาดภาพระบายสี  แต่งกลอน  ชมละคร และอีกมากมาย
ทางหมวดภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักรักษาไทย ซึ่งเป็นภาษาพื้นบ้านคนของคนไทย ในกิจกรรมมีการแข่งขันระบายสี  วาดภาพระบายสี  แต่งกลอน  ชมละคร และอีกมากมาย

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 388 ครั้ง
วันที่ 15 กันยายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:24:28:AM