_PRINT 


ข่าว : งานวันเด็ก ปี 2557
งานวันเด็ก
ทางโรงเรียนจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2557  เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานกับกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้ เช่น เกมวิชาการ  8 กลุ่มสาระ และการเลี้ยงอาหารจากผ้บริหาร คณะครู คนงาน
ทางโรงเรียนจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2557  เพื่อให้นักเรียนได้สนุกสนานกับกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้ เช่น เกมวิชาการ  8 กลุ่มสาระ และการเลี้ยงอาหารจากผ้บริหาร คณะครู คนงาน

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 324 ครั้ง
วันที่ 15 กันยายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:04:32:PM