_PRINT 


ข่าว : วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน
วันวชิราวุธ
วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน  เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทางโรงเรียนยอแซฟพิจิตร  ร่วมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเนตรนารี. ได้เข้าร่วมถวายพวงมาลา ในงานนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ ค่ายลูกเ
วันวชิราวุธ ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน  เนื่องจากตรงกับวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทางโรงเรียนยอแซฟพิจิตร  ร่วมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือและลูกเสือเนตรนารี. ได้เข้าร่วมถวายพวงมาลา ในงานนี้ ซึ่งจัดขึ้น ณ ค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ จ.พิจิตร

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 37 ครั้ง
วันที่ 20 มกราคม 2564
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 19:48:37:PM