_PRINT 


ข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย
เก็บตกวันสุนทรภู่  และวันภาษาไทย เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน  2562  ทางหมวดภาษาไทยได้มีการจัดกิจกรรมมากมาย เช่น  เรียงความ  การแต่งกลอน  การระบายสี   การวาด  การประกวดชุดวรรณคดี  ทั้งระดับอนุบาลถึงมัธยมศ
เก็บตกวันสุนทรภู่  และวันภาษาไทย เมื่อวันที่ 26  มิถุนายน  2562  ทางฝ่ายได้มีดารจัดกิจกรรมมากมาย เช่น  เรียงความ  การแต่งกลอน  การระบายสี   การวาด  การประกวดชุดวรรณคดี  ทั้งระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  การต้มส้มตำ มีการแสดงละคร  พระอภัยมณี  เป็นต้น...

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 210 ครั้ง
วันที่ 08 กรกฎาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 10:03:17:AM