_PRINT 


ข่าว : ทางโรงเรียนติดรูปฉายาลักษณ์ พระราชินี บริเวณหน้าโรงเรียนยอแซฟพิจิตร
ทางโรงเรียนติดรูปฉายาลักษณ์
ทางโรงเรียนติดรูปฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี บริเวณหน้าโรงเรียนยอแซฟพิจิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนยอแซฟพิจิตรพิจิตร ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจ
ทางโรงเรียนติดรูปฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี บริเวณหน้าโรงเรียนยอแซฟพิจิตร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนยอแซฟพิจิตรพิจิตร ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 286 ครั้ง
วันที่ 05 มิถุนายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:22:24:PM