_PRINT 


ข่าว : นักเรียนออกกำลังกาย ปี 57
นักเรียนออกกำลังกาย
ทางโรงเรียนจัดให้มีการออกกำลังกาย  ทุก ๆ วันศุกร์ เพื่อให้นักเรียนได้มีร่างกายสุขภาพแข็งแรง
ทางโรงเรียนจัดให้มีการออกกำลังกาย  ทุก ๆ วันศุกร์ เพื่อให้นักเรียนได้มีร่างกายสุขภาพแข็งแรง

ข่าวโดย : คนข่าว
อ่าน 370 ครั้ง
วันที่ 12 กันยายน 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:57:07:PM