Untitled-1
สารสนเทศ

Untitled-1
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.224.133.152
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 7
54.224.xxx.xxx
151.106.xx.xx
195.154.xxx.xx
54.36.xxx.xx
5.196.xx.xx

  ทั้งหมด: 7
Untitled-1
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

Untitled-1
รวมลิงท์ราชการ
 
nited
pra
ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คติพจน์ : สัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม คำขวัญ : คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์


หน้าแรก กิจกรรมนักเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 นักเรียรับประทานอย่างมีระเบียบ 4 รูป มาใหม่ อ่าน 35 ครั้ง35016 พ.ค. 2561
 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 14 รูป อ่าน 152 ครั้ง152012 ก.พ. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ สามัญ 17 รูป อ่าน 146 ครั้ง146012 ก.พ. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ สำรอง 18 รูป อ่าน 122 ครั้ง122012 ก.พ. 2561
 ทัศนศึกษาอนุบาล  3 รูป อ่าน 121 ครั้ง121012 ก.พ. 2561
 ฝ่ายอาคารสถานที่ได้ดำเนินก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม... 4 รูป มาใหม่ อ่าน 195 ครั้ง195015 ก.ย. 2560
 งานวันสุนทรภู่ ปี 2557 11 รูป มาใหม่ อ่าน 148 ครั้ง148015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมวันภาษาไทย ปี2557 11 รูป มาใหม่ อ่าน 179 ครั้ง179015 ก.ย. 2560
 งานวันเด็ก ปี 2557 12 รูป มาใหม่ อ่าน 161 ครั้ง161015 ก.ย. 2560
 การแนะแนว โรงเรียนใกล้เคียง ปี 2557 6 รูป มาใหม่ อ่าน 182 ครั้ง182015 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก กิจกรรมวิชาการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ทางโรงเรียนจัดทำบ้านดิน 12 รูป มาใหม่ อ่าน 23 ครั้ง23015 พ.ค. 2561
 การอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียง 13 รูป มาใหม่ อ่าน 25 ครั้ง25015 พ.ค. 2561
 กิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนประจำปี 2561 9 รูป มาใหม่19015 พ.ค. 2561
 ขอแสดงความยินดีกับน้อง ภูริดา คงมีคอน 3 รูป อ่าน 132 ครั้ง132012 ก.พ. 2561
 ผลการแข่งขัน Science Show ปี 2558 13 รูป มาใหม่ อ่าน 180 ครั้ง180015 ก.ย. 2560
 นักเรียนแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ปี 2558 6 รูป มาใหม่ อ่าน 177 ครั้ง177015 ก.ย. 2560
 วันไหว้ครู ปี 2557 13 รูป มาใหม่ อ่าน 177 ครั้ง177015 ก.ย. 2560
 วันบัณฑิตน้อย ปี 2557 9 รูป มาใหม่ อ่าน 174 ครั้ง174015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมวันวิชาการอนุบาล ปี 2557 10 รูป มาใหม่ อ่าน 190 ครั้ง190015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมปฐมนิเทศ ปี 2557 8 รูป มาใหม่ อ่าน 162 ครั้ง162015 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 59 14 รูป มาใหม่ อ่าน 240 ครั้ง240019 ก.ย. 2560
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 การแข่งขันวิชาอังกฤษ ปี 2559 7 รูป อ่าน 189 ครั้ง189019 ก.ย. 2560
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาพละศึกษา :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 การแข่งขันกีฬาอนุบาล ปี 2558 6 รูป มาใหม่ อ่าน 164 ครั้ง164015 ก.ย. 2560
หน้าแรก กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเดินประกวดสวนสนาม ระดับลูกเส... 9 รูป2018 มิ.ย. 2561
 พิธีถวายพวงมาลา แด่ ร.6 9 รูป มาใหม่ อ่าน 153 ครั้ง153019 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าโครงการต้านยาเสพติด ปี 2558 6 รูป มาใหม่ อ่าน 146 ครั้ง146015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปี 57... 20 รูป มาใหม่ อ่าน 161 ครั้ง161015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญ ปี 57 22 รูป มาใหม่ อ่าน 163 ครั้ง163015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สำรอง ปี 57 10 รูป มาใหม่ อ่าน 184 ครั้ง184015 ก.ย. 2560
 การเดินสวนสนามของลูกเสือเนตรนารี ปี 2557 6 รูป มาใหม่ อ่าน 149 ครั้ง149015 ก.ย. 2560
หน้าแรก กิจกรรมจิตอาสา :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ ปี 59 8 รูป มาใหม่ อ่าน 211 ครั้ง211019 ก.ย. 2560
หน้าแรก คนเก่งยอแซฟ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 นักเรียนได้รับรางวัลจากไปรษณีย์ ปี 59 6 รูป มาใหม่ อ่าน 167 ครั้ง167019 ก.ย. 2560
 ลูกเสือ เนตรนารีทุกคนที่ร่วมกันเดินสวนสนาม ปี 60 8 รูป อ่าน 175 ครั้ง175019 ก.ย. 2560
 คณะครูรับทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ประจำปี 2... มาใหม่ อ่าน 165 ครั้ง165019 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายวิชาการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีกระทรว... 8 รูป อ่าน 24 ครั้ง24004 มิ.ย. 2561
 ขายหนังสือ ขายเสื้อผ้า 12 รูป มาใหม่ อ่าน 25 ครั้ง25015 พ.ค. 2561
 นักเรียนแข่งขันว่ายน้ำ ที่จังหวัดกำแพงเพชร 7 รูป อ่าน 107 ครั้ง107012 ก.พ. 2561
 การแข่งขันวิชาการที่จังหวัดตาก 7 รูป อ่าน 160 ครั้ง160019 ธ.ค. 2560
 คณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติประเมินโรงเรียนยอแซฟ... 13 รูป อ่าน 235 ครั้ง235010 ต.ค. 2560
 นักขับร้องรุ่นเยาว์จากโรงเรียนยอแซฟพิจิตรร่วมงานมห... 9 รูป อ่าน 222 ครั้ง222010 ต.ค. 2560
 การอบรมเทคโนโลยี ปี 2558 10 รูป มาใหม่ อ่าน 158 ครั้ง158015 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายบุคลากร :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ครูดีเด่นประจำปี 2560 15 รูป อ่าน 106 ครั้ง106012 ก.พ. 2561
 ทางฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑลนครสวรรค์มาเยี่ยม ปี 59 6 รูป มาใหม่ อ่าน 190 ครั้ง190019 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายอาคารสถานที่ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ทางโรงเรียนได้รวบรวมนำกล่องนม 4 รูป2018 มิ.ย. 2561
 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คุณธรรม นำความรู้. ปลูกต้นดาวเร... 9 รูป อ่าน 222 ครั้ง222010 ต.ค. 2560
 กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน ปี 59 10 รูป มาใหม่ อ่าน 213 ครั้ง213019 ก.ย. 2560
 กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน ปี 59 มาใหม่ อ่าน 224 ครั้ง224019 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายปกครอง :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 เลือกประธานนักเรียน ประจำปี 2561 16 รูป6018 มิ.ย. 2561
 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 11 รูป3018 มิ.ย. 2561
 กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ปี 59 11 รูป อ่าน 162 ครั้ง162019 ก.ย. 2560
 กิจกรรมไหว้ครู ปี 59 13 รูป อ่าน 179 ครั้ง179019 ก.ย. 2560
 งานไหว้ครู ปี 2558 11 รูป มาใหม่ อ่าน 190 ครั้ง190015 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 โครงการ เติมสุขสมวัยใส่ใจผู้สูงอายุ 12 รูป มาใหม่ อ่าน 22 ครั้ง22015 พ.ค. 2561
 กิจกรรมพ่นยุง บริเวณโรงเรียนก่อนเข้าค่ายลูกเสือ 5 รูป อ่าน 131 ครั้ง131012 ก.พ. 2561
 นักเรียนร่วมแสดงความสามารถรำ ณ สถานีรถไฟพิจิตร 8 รูป อ่าน 106 ครั้ง106012 ก.พ. 2561
 กิจกรรมปฐมนิเทศ ปี 59 9 รูป อ่าน 200 ครั้ง200019 ก.ย. 2560
 ตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับจราจร 6 รูป มาใหม่ อ่าน 194 ครั้ง194019 ก.ย. 2560
 งานเข้าพรรษา ปี 2559 11 รูป อ่าน 172 ครั้ง172019 ก.ย. 2560
 นักเรียนร้องเพลงอวยพรให้กับสำนักงานสาธารณสุข พิจิตร... 8 รูป มาใหม่ อ่าน 165 ครั้ง165015 ก.ย. 2560
 งานวันแม่ ปี 2558 9 รูป มาใหม่ อ่าน 189 ครั้ง189015 ก.ย. 2560
 งานปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปี 2558 8 รูป มาใหม่ อ่าน 141 ครั้ง141015 ก.ย. 2560
 งานวันพ่อ ปี 2558 11 รูป มาใหม่ อ่าน 215 ครั้ง215015 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 59 14 รูป มาใหม่ อ่าน 240 ครั้ง19 ก.ย. 2560
 คณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติประเมินโรงเรียนยอแซฟพิจิตร เพื่อขอรับรางว... 13 รูป อ่าน 235 ครั้ง10 ต.ค. 2560
 กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน ปี 59 มาใหม่ อ่าน 224 ครั้ง19 ก.ย. 2560
 นักขับร้องรุ่นเยาว์จากโรงเรียนยอแซฟพิจิตรร่วมงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาต... 9 รูป อ่าน 222 ครั้ง10 ต.ค. 2560
 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คุณธรรม นำความรู้. ปลูกต้นดาวเรือง #สัญลักษณ์เลข9 ... 9 รูป อ่าน 222 ครั้ง10 ต.ค. 2560
 งานวันพ่อ ปี 2558 11 รูป มาใหม่ อ่าน 215 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน ปี 59 10 รูป มาใหม่ อ่าน 213 ครั้ง19 ก.ย. 2560
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ ปี 59 8 รูป มาใหม่ อ่าน 211 ครั้ง19 ก.ย. 2560
 โครงการทัศนศึกษา ปี 2557 7 รูป มาใหม่ อ่าน 203 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 กิจกรรมปฐมนิเทศ ปี 59 9 รูป อ่าน 200 ครั้ง19 ก.ย. 2560