Untitled-1
สารสนเทศ

Untitled-1
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.81.117.119
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 8
54.81.xxx.xxx
89.32.xx.xx
66.249.xx.xxx
176.9.xxx.xxx
45.117.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 8
Untitled-1
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

Untitled-1
รวมลิงท์ราชการ
 
nited
pra
ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คติพจน์ : สัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม คำขวัญ : คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์


หน้าแรก กิจกรรมนักเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 14 รูป อ่าน 119 ครั้ง119012 ก.พ. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ สามัญ 17 รูป อ่าน 106 ครั้ง106012 ก.พ. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ สำรอง 18 รูป อ่าน 92 ครั้ง92012 ก.พ. 2561
 ทัศนศึกษาอนุบาล  3 รูป อ่าน 85 ครั้ง85012 ก.พ. 2561
 ฝ่ายอาคารสถานที่ได้ดำเนินก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม... 4 รูป มาใหม่ อ่าน 156 ครั้ง156015 ก.ย. 2560
 งานวันสุนทรภู่ ปี 2557 11 รูป มาใหม่ อ่าน 122 ครั้ง122015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมวันภาษาไทย ปี2557 11 รูป มาใหม่ อ่าน 151 ครั้ง151015 ก.ย. 2560
 งานวันเด็ก ปี 2557 12 รูป มาใหม่ อ่าน 132 ครั้ง132015 ก.ย. 2560
 การแนะแนว โรงเรียนใกล้เคียง ปี 2557 6 รูป มาใหม่ อ่าน 158 ครั้ง158015 ก.ย. 2560
 นักเรียนฟังธรรมะ ปีการศึกษา 2557 6 รูป มาใหม่ อ่าน 147 ครั้ง147015 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก กิจกรรมวิชาการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ขอแสดงความยินดีกับน้อง ภูริดา คงมีคอน 3 รูป อ่าน 94 ครั้ง94012 ก.พ. 2561
 ผลการแข่งขัน Science Show ปี 2558 13 รูป มาใหม่ อ่าน 142 ครั้ง142015 ก.ย. 2560
 นักเรียนแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ปี 2558 6 รูป มาใหม่ อ่าน 140 ครั้ง140015 ก.ย. 2560
 วันไหว้ครู ปี 2557 13 รูป มาใหม่ อ่าน 136 ครั้ง136015 ก.ย. 2560
 วันบัณฑิตน้อย ปี 2557 9 รูป มาใหม่ อ่าน 130 ครั้ง130015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมวันวิชาการอนุบาล ปี 2557 10 รูป มาใหม่ อ่าน 153 ครั้ง153015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมปฐมนิเทศ ปี 2557 8 รูป มาใหม่ อ่าน 129 ครั้ง129015 ก.ย. 2560
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 59 14 รูป มาใหม่ อ่าน 192 ครั้ง192019 ก.ย. 2560
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 การแข่งขันวิชาอังกฤษ ปี 2559 7 รูป อ่าน 160 ครั้ง160019 ก.ย. 2560
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาพละศึกษา :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 การแข่งขันกีฬาอนุบาล ปี 2558 6 รูป มาใหม่ อ่าน 133 ครั้ง133015 ก.ย. 2560
หน้าแรก กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 พิธีถวายพวงมาลา แด่ ร.6 9 รูป มาใหม่ อ่าน 127 ครั้ง127019 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าโครงการต้านยาเสพติด ปี 2558 6 รูป มาใหม่ อ่าน 124 ครั้ง124015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปี 57... 20 รูป มาใหม่ อ่าน 137 ครั้ง137015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญ ปี 57 22 รูป มาใหม่ อ่าน 136 ครั้ง136015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สำรอง ปี 57 10 รูป มาใหม่ อ่าน 155 ครั้ง155015 ก.ย. 2560
 การเดินสวนสนามของลูกเสือเนตรนารี ปี 2557 6 รูป มาใหม่ อ่าน 129 ครั้ง129015 ก.ย. 2560
หน้าแรก กิจกรรมจิตอาสา :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ ปี 59 8 รูป มาใหม่ อ่าน 176 ครั้ง176019 ก.ย. 2560
หน้าแรก คนเก่งยอแซฟ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 นักเรียนได้รับรางวัลจากไปรษณีย์ ปี 59 6 รูป มาใหม่ อ่าน 136 ครั้ง136019 ก.ย. 2560
 ลูกเสือ เนตรนารีทุกคนที่ร่วมกันเดินสวนสนาม ปี 60 8 รูป อ่าน 145 ครั้ง145019 ก.ย. 2560
 คณะครูรับทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ประจำปี 2... มาใหม่ อ่าน 136 ครั้ง136019 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายวิชาการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 นักเรียนแข่งขันว่ายน้ำ ที่จังหวัดกำแพงเพชร 7 รูป อ่าน 75 ครั้ง75012 ก.พ. 2561
 การแข่งขันวิชาการที่จังหวัดตาก 7 รูป อ่าน 118 ครั้ง118019 ธ.ค. 2560
 คณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติประเมินโรงเรียนยอแซฟ... 13 รูป อ่าน 195 ครั้ง195010 ต.ค. 2560
 นักขับร้องรุ่นเยาว์จากโรงเรียนยอแซฟพิจิตรร่วมงานมห... 9 รูป อ่าน 179 ครั้ง179010 ต.ค. 2560
 การอบรมเทคโนโลยี ปี 2558 10 รูป มาใหม่ อ่าน 130 ครั้ง130015 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายบุคลากร :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ครูดีเด่นประจำปี 2560 15 รูป อ่าน 79 ครั้ง79012 ก.พ. 2561
 ทางฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑลนครสวรรค์มาเยี่ยม ปี 59 6 รูป มาใหม่ อ่าน 164 ครั้ง164019 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายอาคารสถานที่ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คุณธรรม นำความรู้. ปลูกต้นดาวเร... 9 รูป อ่าน 179 ครั้ง179010 ต.ค. 2560
 กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน ปี 59 10 รูป มาใหม่ อ่าน 175 ครั้ง175019 ก.ย. 2560
 กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน ปี 59 มาใหม่ อ่าน 172 ครั้ง172019 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายปกครอง :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ปี 59 11 รูป อ่าน 133 ครั้ง133019 ก.ย. 2560
 กิจกรรมไหว้ครู ปี 59 13 รูป อ่าน 148 ครั้ง148019 ก.ย. 2560
 งานไหว้ครู ปี 2558 11 รูป มาใหม่ อ่าน 168 ครั้ง168015 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมพ่นยุง บริเวณโรงเรียนก่อนเข้าค่ายลูกเสือ 5 รูป อ่าน 93 ครั้ง93012 ก.พ. 2561
 นักเรียนร่วมแสดงความสามารถรำ ณ สถานีรถไฟพิจิตร 8 รูป อ่าน 74 ครั้ง74012 ก.พ. 2561
 กิจกรรมปฐมนิเทศ ปี 59 9 รูป อ่าน 159 ครั้ง159019 ก.ย. 2560
 ตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับจราจร 6 รูป มาใหม่ อ่าน 155 ครั้ง155019 ก.ย. 2560
 งานเข้าพรรษา ปี 2559 11 รูป อ่าน 141 ครั้ง141019 ก.ย. 2560
 นักเรียนร้องเพลงอวยพรให้กับสำนักงานสาธารณสุข พิจิตร... 8 รูป มาใหม่ อ่าน 140 ครั้ง140015 ก.ย. 2560
 งานวันแม่ ปี 2558 9 รูป มาใหม่ อ่าน 154 ครั้ง154015 ก.ย. 2560
 งานปฐมนิเทศผู้ปกครอง ปี 2558 8 รูป มาใหม่ อ่าน 118 ครั้ง118015 ก.ย. 2560
 งานวันพ่อ ปี 2558 11 รูป มาใหม่ อ่าน 169 ครั้ง169015 ก.ย. 2560
 งานวันคริตส์มาส ปี 2558 12 รูป มาใหม่ อ่าน 153 ครั้ง153015 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 คณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติประเมินโรงเรียนยอแซฟพิจิตร เพื่อขอรับรางว... 13 รูป อ่าน 195 ครั้ง10 ต.ค. 2560
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 59 14 รูป มาใหม่ อ่าน 192 ครั้ง19 ก.ย. 2560
 นักขับร้องรุ่นเยาว์จากโรงเรียนยอแซฟพิจิตรร่วมงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาต... 9 รูป อ่าน 179 ครั้ง10 ต.ค. 2560
 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คุณธรรม นำความรู้. ปลูกต้นดาวเรือง #สัญลักษณ์เลข9 ... 9 รูป อ่าน 179 ครั้ง10 ต.ค. 2560
 โครงการทัศนศึกษา ปี 2557 7 รูป มาใหม่ อ่าน 177 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ ปี 59 8 รูป มาใหม่ อ่าน 176 ครั้ง19 ก.ย. 2560
 กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน ปี 59 10 รูป มาใหม่ อ่าน 175 ครั้ง19 ก.ย. 2560
 กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน ปี 59 มาใหม่ อ่าน 172 ครั้ง19 ก.ย. 2560
 งานวันพ่อ ปี 2558 11 รูป มาใหม่ อ่าน 169 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 งานไหว้ครู ปี 2558 11 รูป มาใหม่ อ่าน 168 ครั้ง15 ก.ย. 2560