Untitled-1
สารสนเทศ

Untitled-1
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
100.25.214.89
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 48
100.25.xxx.xx
46.229.xxx.xxx
54.36.xxx.xxx
36.90.xx.xx
54.36.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 48
Untitled-1
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

Untitled-1
รวมลิงท์ราชการ
 
nited
pra
ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คติพจน์ : สัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม คำขวัญ : คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์


หน้าแรก กิจกรรมนักเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปี62 14 รูป14013 มิ.ย. 2562
 มิสซาก่อนเกิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 11 รูป อ่าน 46 ครั้ง46017 พ.ค. 2562
 นักเรียนร่วมจับสลากรางวัล เนื่องในกิจกรรมงานวันคริ... 15 รูป อ่าน 116 ครั้ง116024 ธ.ค. 2561
 งานเลี้ยงฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทานและประเพณีแห่ด... 36 รูป อ่าน 131 ครั้ง131019 ธ.ค. 2561
 สุขสันต์วันลอยกระทง 16 รูป อ่าน 145 ครั้ง145023 พ.ย. 2561
 กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2561 24 รูป อ่าน 260 ครั้ง260003 ก.ย. 2561
 นักเรียรับประทานอย่างมีระเบียบ 4 รูป อ่าน 347 ครั้ง347016 พ.ค. 2561
 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 14 รูป อ่าน 450 ครั้ง450012 ก.พ. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ สามัญ 17 รูป อ่าน 425 ครั้ง425012 ก.พ. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ สำรอง 18 รูป อ่าน 391 ครั้ง391012 ก.พ. 2561
ทั้งหมด
 หน้าแรก กิจกรรมวิชาการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ประกาศ โรงเรียนพระราชทาน 2 รูป อ่าน 281 ครั้ง281006 ก.ค. 2561
 ทางโรงเรียนจัดทำบ้านดิน 12 รูป อ่าน 268 ครั้ง268015 พ.ค. 2561
 การอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียง 13 รูป อ่าน 241 ครั้ง241015 พ.ค. 2561
 กิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนประจำปี 2561 9 รูป อ่าน 269 ครั้ง269015 พ.ค. 2561
 ขอแสดงความยินดีกับน้อง ภูริดา คงมีคอน 3 รูป อ่าน 406 ครั้ง406012 ก.พ. 2561
 ผลการแข่งขัน Science Show ปี 2558 13 รูป มาใหม่ อ่าน 573 ครั้ง573015 ก.ย. 2560
 นักเรียนแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ปี 2558 6 รูป มาใหม่ อ่าน 516 ครั้ง516015 ก.ย. 2560
 วันไหว้ครู ปี 2557 13 รูป มาใหม่ อ่าน 485 ครั้ง485015 ก.ย. 2560
 วันบัณฑิตน้อย ปี 2557 9 รูป มาใหม่ อ่าน 540 ครั้ง540015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมวันวิชาการอนุบาล ปี 2557 10 รูป มาใหม่ อ่าน 490 ครั้ง490015 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 วันสุนทรภู่ 14 รูป อ่าน 183 ครั้ง183006 ก.ค. 2561
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 59 14 รูป มาใหม่ อ่าน 495 ครั้ง495019 ก.ย. 2560
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมภาษาอังกฤษเช้านี้... Vocabulary (Fruits) 5 รูป อ่าน 81 ครั้ง81015 ก.พ. 2562
 ข่าวยอแซฟ ฉบับที่ 002/2561 1 รูป อ่าน 240 ครั้ง240020 ก.ย. 2561
 กิจกรรมช่วงเช้าวันศุกร์ วิาภาษาอังกฤษ 7 รูป อ่าน 204 ครั้ง204022 ส.ค. 2561
 การแข่งขันวิชาอังกฤษ ปี 2559 7 รูป อ่าน 485 ครั้ง485019 ก.ย. 2560
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 26 รูป อ่าน 221 ครั้ง221022 ส.ค. 2561
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษการงานอาชีพฯ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมเรียนคอมพิวเตอร์ 4 รูป อ่าน 40 ครั้ง40017 พ.ค. 2562
 กิจกรรมดีๆ นักเรียนมัธยมสร้าง QR CORD ในบ้านดินแหล... 7 รูป อ่าน 163 ครั้ง163020 ก.ย. 2561
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาพละศึกษา :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 การแข่งขันกีฬาอนุบาล ปี 2558 6 รูป มาใหม่ อ่าน 441 ครั้ง441015 ก.ย. 2560
หน้าแรก กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมประกวดระเบียบแถวเดินสวนสนาม... 12 รูป อ่าน 20 ครั้ง20005 มิ.ย. 2562
 กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมลูกเสือสำรอง ระดับประถม 1- 3.... 11 รูป อ่าน 94 ครั้ง94015 ก.พ. 2562
 กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมลูกเสือสำรอง ระดับอนุบาล 3. ค่... 10 รูป อ่าน 90 ครั้ง90015 ก.พ. 2562
 ลูกเสือเนตรนารีร่วมกันบำเพ็ญประยชน์ บริเวณหน้าโรงเ... 9 รูป อ่าน 203 ครั้ง203006 ก.ค. 2561
 การรับรางวัล ชนะเลิศการแข่งขันประกวดเดินสวนสนาม 10 รูป อ่าน 183 ครั้ง183006 ก.ค. 2561
 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเดินประกวดสวนสนาม ระดับลูกเส... 9 รูป อ่าน 318 ครั้ง318018 มิ.ย. 2561
 พิธีถวายพวงมาลา แด่ ร.6 9 รูป มาใหม่ อ่าน 377 ครั้ง377019 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าโครงการต้านยาเสพติด ปี 2558 6 รูป มาใหม่ อ่าน 399 ครั้ง399015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปี 57... 20 รูป มาใหม่ อ่าน 434 ครั้ง434015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญ ปี 57 22 รูป มาใหม่ อ่าน 452 ครั้ง452015 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก กิจกรรมจิตอาสา :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กลุ่มทีมงานวินเซนบริจาคสิ่งของให้น้อง 7 รูป อ่าน 51 ครั้ง51015 ก.พ. 2562
 ประชุมวินเซนฯ ไตรมาส4/2018 ณ ศาลาโบนุสฯ ได้ผ้าห่มก... 4 รูป อ่าน 56 ครั้ง56015 ก.พ. 2562
 พิธีมิซซาสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 12 รูป อ่าน 164 ครั้ง164022 ส.ค. 2561
 เจ้าอาวาสนักบุญยอแซฟนำของบริจาคแก่ผู้ยากจน บริเวณชุ... 11 รูป อ่าน 209 ครั้ง209022 ส.ค. 2561
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ ปี 59 8 รูป มาใหม่ อ่าน 470 ครั้ง470019 ก.ย. 2560
หน้าแรก คนเก่งยอแซฟ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 เด็กดีศรียอแซฟ 2 รูป อ่าน 94 ครั้ง94015 ก.พ. 2562
 รับรางวัลจากการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้าน 8 รูป อ่าน 233 ครั้ง233027 ก.ย. 2561
 นักเรียนยอแซฟพิจิตรเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภ... 14 รูป อ่าน 193 ครั้ง193020 ก.ย. 2561
 นักเรียนได้รับรางวัลจากไปรษณีย์ ปี 59 6 รูป มาใหม่ อ่าน 458 ครั้ง458019 ก.ย. 2560
 ลูกเสือ เนตรนารีทุกคนที่ร่วมกันเดินสวนสนาม ปี 60 8 รูป อ่าน 460 ครั้ง460019 ก.ย. 2560
 คณะครูรับทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ประจำปี 2... มาใหม่ อ่าน 420 ครั้ง420019 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายวิชาการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 คนเก่งยอแซฟเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษ 10 รูป17005 มิ.ย. 2562
 การอบรมจินตคณิต ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา 14 รูป อ่าน 28 ครั้ง28013 พ.ค. 2562
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Course Outline และ ... 8 รูป อ่าน 43 ครั้ง43006 พ.ค. 2562
 ขอแสดงความดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขั... อ่าน 149 ครั้ง149023 พ.ย. 2561
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนจากการแข่งขันงานศิลปหัตถ... 19 รูป อ่าน 245 ครั้ง245027 ก.ย. 2561
 ทางโรงเรียนร่วมเป็นส่วนหนึึ่งของรายการช่อง ETV 11 รูป อ่าน 214 ครั้ง214020 ก.ย. 2561
 สช.สุดปลื้ม นักเรียนและโรงเรียนเอกชนได้รับรางวัล 1 รูป อ่าน 253 ครั้ง253012 ก.ค. 2561
 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีกระทรว... 8 รูป อ่าน 239 ครั้ง239004 มิ.ย. 2561
 ขายหนังสือ ขายเสื้อผ้า 12 รูป อ่าน 289 ครั้ง289015 พ.ค. 2561
 นักเรียนแข่งขันว่ายน้ำ ที่จังหวัดกำแพงเพชร 7 รูป อ่าน 437 ครั้ง437012 ก.พ. 2561
ทั้งหมด
 หน้าแรก งานฝ่ายบุคลากร :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ประชุมครูก่อนเกิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 4 รูป อ่าน 34 ครั้ง34013 พ.ค. 2562
 ครูดีเด่นประจำปี 2560 15 รูป อ่าน 387 ครั้ง387012 ก.พ. 2561
 ทางฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑลนครสวรรค์มาเยี่ยม ปี 59 6 รูป มาใหม่ อ่าน 477 ครั้ง477019 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายอาคารสถานที่ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ทางโรงเรียนติดรูปฉายาลักษณ์ พระราชินี บริเวณหน้าโร... 5 รูป อ่าน 21 ครั้ง21005 มิ.ย. 2562
 ข่าวยอแซฟ ฉบับที่ 001/2561 1 รูป อ่าน 203 ครั้ง203020 ก.ย. 2561
 ทางโรงเรียนได้รวบรวมนำกล่องนม 4 รูป อ่าน 232 ครั้ง232018 มิ.ย. 2561
 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คุณธรรม นำความรู้. ปลูกต้นดาวเร... 9 รูป อ่าน 632 ครั้ง632010 ต.ค. 2560
 กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน ปี 59 10 รูป มาใหม่ อ่าน 537 ครั้ง537019 ก.ย. 2560
 กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน ปี 59 มาใหม่ อ่าน 497 ครั้ง497019 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายธุรการ การเงิน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เข้าตรวจการเบิกจ... 7 รูป อ่าน 265 ครั้ง265012 ก.ค. 2561
หน้าแรก งานฝ่ายปกครอง :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 การเลือกประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 7 รูป17010 มิ.ย. 2562
 หนังสือเชิญประชุมปฐมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีกา... 1 รูป อ่าน 32 ครั้ง32021 พ.ค. 2562
 เลือกประธานนักเรียน ประจำปี 2561 16 รูป อ่าน 166 ครั้ง166018 มิ.ย. 2561
 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 11 รูป อ่าน 225 ครั้ง225018 มิ.ย. 2561
 กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ปี 59 11 รูป อ่าน 425 ครั้ง425019 ก.ย. 2560
 กิจกรรมไหว้ครู ปี 59 13 รูป อ่าน 464 ครั้ง464019 ก.ย. 2560
 งานไหว้ครู ปี 2558 11 รูป มาใหม่ อ่าน 495 ครั้ง495015 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร... 5 รูป อ่าน 194 ครั้ง194022 ส.ค. 2561
 กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ 21 รูป อ่าน 241 ครั้ง241022 ส.ค. 2561
 โครงการ เติมสุขสมวัยใส่ใจผู้สูงอายุ 12 รูป อ่าน 300 ครั้ง300015 พ.ค. 2561
 กิจกรรมพ่นยุง บริเวณโรงเรียนก่อนเข้าค่ายลูกเสือ 5 รูป อ่าน 476 ครั้ง476012 ก.พ. 2561
 นักเรียนร่วมแสดงความสามารถรำ ณ สถานีรถไฟพิจิตร 8 รูป อ่าน 383 ครั้ง383012 ก.พ. 2561
 กิจกรรมปฐมนิเทศ ปี 59 9 รูป อ่าน 466 ครั้ง466019 ก.ย. 2560
 ตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับจราจร 6 รูป มาใหม่ อ่าน 465 ครั้ง465019 ก.ย. 2560
 งานเข้าพรรษา ปี 2559 11 รูป อ่าน 388 ครั้ง388019 ก.ย. 2560
 นักเรียนร้องเพลงอวยพรให้กับสำนักงานสาธารณสุข พิจิตร... 8 รูป มาใหม่ อ่าน 476 ครั้ง476015 ก.ย. 2560
 งานวันแม่ ปี 2558 9 รูป มาใหม่ อ่าน 569 ครั้ง569015 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คุณธรรม นำความรู้. ปลูกต้นดาวเรือง #สัญลักษณ์เลข9 ... 9 รูป อ่าน 632 ครั้ง10 ต.ค. 2560
 นักขับร้องรุ่นเยาว์จากโรงเรียนยอแซฟพิจิตรร่วมงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาต... 9 รูป อ่าน 590 ครั้ง10 ต.ค. 2560
 กิจกรรมกีฬาสี ภายใน ครั้งที่ 18 ประจำปี 2557 12 รูป มาใหม่ อ่าน 583 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 ผลการแข่งขัน Science Show ปี 2558 13 รูป มาใหม่ อ่าน 573 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 งานวันแม่ ปี 2558 9 รูป มาใหม่ อ่าน 569 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 คณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติประเมินโรงเรียนยอแซฟพิจิตร เพื่อขอรับรางว... 13 รูป อ่าน 553 ครั้ง10 ต.ค. 2560
 งานวันสุนทรภู่ ปี 2557 11 รูป มาใหม่ อ่าน 546 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สำรอง ปี 57 10 รูป มาใหม่ อ่าน 543 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 วันบัณฑิตน้อย ปี 2557 9 รูป มาใหม่ อ่าน 540 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน ปี 59 10 รูป มาใหม่ อ่าน 537 ครั้ง19 ก.ย. 2560