Untitled-1
สารสนเทศ

Untitled-1
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
54.162.133.222
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 26
46.229.xxx.xxx
54.162.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 26
Untitled-1
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

Untitled-1
รวมลิงท์ราชการ
 
nited
pra
ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คติพจน์ : สัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม คำขวัญ : คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์


หน้าแรก กิจกรรมนักเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2561 24 รูป อ่าน 38 ครั้ง38003 ก.ย. 2561
 นักเรียรับประทานอย่างมีระเบียบ 4 รูป อ่าน 125 ครั้ง125016 พ.ค. 2561
 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 14 รูป อ่าน 220 ครั้ง220012 ก.พ. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ สามัญ 17 รูป อ่าน 221 ครั้ง221012 ก.พ. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ สำรอง 18 รูป อ่าน 209 ครั้ง209012 ก.พ. 2561
 ทัศนศึกษาอนุบาล  3 รูป อ่าน 202 ครั้ง202012 ก.พ. 2561
 ฝ่ายอาคารสถานที่ได้ดำเนินก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม... 4 รูป มาใหม่ อ่าน 283 ครั้ง283015 ก.ย. 2560
 งานวันสุนทรภู่ ปี 2557 11 รูป มาใหม่ อ่าน 231 ครั้ง231015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมวันภาษาไทย ปี2557 11 รูป มาใหม่ อ่าน 241 ครั้ง241015 ก.ย. 2560
 งานวันเด็ก ปี 2557 12 รูป มาใหม่ อ่าน 221 ครั้ง221015 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก กิจกรรมวิชาการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ประกาศ โรงเรียนพระราชทาน 2 รูป อ่าน 63 ครั้ง63006 ก.ค. 2561
 ทางโรงเรียนจัดทำบ้านดิน 12 รูป อ่าน 86 ครั้ง86015 พ.ค. 2561
 การอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียง 13 รูป อ่าน 84 ครั้ง84015 พ.ค. 2561
 กิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนประจำปี 2561 9 รูป อ่าน 93 ครั้ง93015 พ.ค. 2561
 ขอแสดงความยินดีกับน้อง ภูริดา คงมีคอน 3 รูป อ่าน 221 ครั้ง221012 ก.พ. 2561
 ผลการแข่งขัน Science Show ปี 2558 13 รูป มาใหม่ อ่าน 273 ครั้ง273015 ก.ย. 2560
 นักเรียนแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ปี 2558 6 รูป มาใหม่ อ่าน 268 ครั้ง268015 ก.ย. 2560
 วันไหว้ครู ปี 2557 13 รูป มาใหม่ อ่าน 266 ครั้ง266015 ก.ย. 2560
 วันบัณฑิตน้อย ปี 2557 9 รูป มาใหม่ อ่าน 274 ครั้ง274015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมวันวิชาการอนุบาล ปี 2557 10 รูป มาใหม่ อ่าน 275 ครั้ง275015 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 วันสุนทรภู่ 14 รูป อ่าน 49 ครั้ง49006 ก.ค. 2561
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 59 14 รูป มาใหม่ อ่าน 306 ครั้ง306019 ก.ย. 2560
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ข่าวยอแซฟ ฉบับที่ 002/2561 1 รูป19020 ก.ย. 2561
 กิจกรรมช่วงเช้าวันศุกร์ วิาภาษาอังกฤษ 7 รูป อ่าน 37 ครั้ง37022 ส.ค. 2561
 การแข่งขันวิชาอังกฤษ ปี 2559 7 รูป อ่าน 262 ครั้ง262019 ก.ย. 2560
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 26 รูป อ่าน 35 ครั้ง35022 ส.ค. 2561
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษการงานอาชีพฯ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมดีๆ นักเรียนมัธยมสร้าง QR CORD ในบ้านดินแหล... 7 รูป6020 ก.ย. 2561
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาพละศึกษา :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 การแข่งขันกีฬาอนุบาล ปี 2558 6 รูป มาใหม่ อ่าน 233 ครั้ง233015 ก.ย. 2560
หน้าแรก กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ลูกเสือเนตรนารีร่วมกันบำเพ็ญประยชน์ บริเวณหน้าโรงเ... 9 รูป อ่าน 51 ครั้ง51006 ก.ค. 2561
 การรับรางวัล ชนะเลิศการแข่งขันประกวดเดินสวนสนาม 10 รูป อ่าน 41 ครั้ง41006 ก.ค. 2561
 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเดินประกวดสวนสนาม ระดับลูกเส... 9 รูป อ่าน 70 ครั้ง70018 มิ.ย. 2561
 พิธีถวายพวงมาลา แด่ ร.6 9 รูป มาใหม่ อ่าน 211 ครั้ง211019 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าโครงการต้านยาเสพติด ปี 2558 6 รูป มาใหม่ อ่าน 226 ครั้ง226015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปี 57... 20 รูป มาใหม่ อ่าน 225 ครั้ง225015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญ ปี 57 22 รูป มาใหม่ อ่าน 240 ครั้ง240015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สำรอง ปี 57 10 รูป มาใหม่ อ่าน 269 ครั้ง269015 ก.ย. 2560
 การเดินสวนสนามของลูกเสือเนตรนารี ปี 2557 6 รูป มาใหม่ อ่าน 255 ครั้ง255015 ก.ย. 2560
หน้าแรก กิจกรรมจิตอาสา :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 พิธีมิซซาสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 12 รูป อ่าน 35 ครั้ง35022 ส.ค. 2561
 เจ้าอาวาสนักบุญยอแซฟนำของบริจาคแก่ผู้ยากจน บริเวณชุ... 11 รูป อ่าน 31 ครั้ง31022 ส.ค. 2561
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ ปี 59 8 รูป มาใหม่ อ่าน 281 ครั้ง281019 ก.ย. 2560
หน้าแรก คนเก่งยอแซฟ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 รับรางวัลจากการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้าน 8 รูป19027 ก.ย. 2561
 นักเรียนยอแซฟพิจิตรเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภ... 14 รูป อ่าน 20 ครั้ง20020 ก.ย. 2561
 นักเรียนได้รับรางวัลจากไปรษณีย์ ปี 59 6 รูป มาใหม่ อ่าน 229 ครั้ง229019 ก.ย. 2560
 ลูกเสือ เนตรนารีทุกคนที่ร่วมกันเดินสวนสนาม ปี 60 8 รูป อ่าน 239 ครั้ง239019 ก.ย. 2560
 คณะครูรับทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ประจำปี 2... มาใหม่ อ่าน 228 ครั้ง228019 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายวิชาการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนจากการแข่งขันงานศิลปหัตถ... 19 รูป19027 ก.ย. 2561
 ทางโรงเรียนร่วมเป็นส่วนหนึึ่งของรายการช่อง ETV 11 รูป อ่าน 24 ครั้ง24020 ก.ย. 2561
 สช.สุดปลื้ม นักเรียนและโรงเรียนเอกชนได้รับรางวัล 1 รูป อ่าน 69 ครั้ง69012 ก.ค. 2561
 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีกระทรว... 8 รูป อ่าน 89 ครั้ง89004 มิ.ย. 2561
 ขายหนังสือ ขายเสื้อผ้า 12 รูป อ่าน 102 ครั้ง102015 พ.ค. 2561
 นักเรียนแข่งขันว่ายน้ำ ที่จังหวัดกำแพงเพชร 7 รูป อ่าน 229 ครั้ง229012 ก.พ. 2561
 การแข่งขันวิชาการที่จังหวัดตาก 7 รูป อ่าน 254 ครั้ง254019 ธ.ค. 2560
 คณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติประเมินโรงเรียนยอแซฟ... 13 รูป อ่าน 324 ครั้ง324010 ต.ค. 2560
 นักขับร้องรุ่นเยาว์จากโรงเรียนยอแซฟพิจิตรร่วมงานมห... 9 รูป อ่าน 326 ครั้ง326010 ต.ค. 2560
 การอบรมเทคโนโลยี ปี 2558 10 รูป มาใหม่ อ่าน 237 ครั้ง237015 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก งานฝ่ายบุคลากร :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ครูดีเด่นประจำปี 2560 15 รูป อ่าน 171 ครั้ง171012 ก.พ. 2561
 ทางฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑลนครสวรรค์มาเยี่ยม ปี 59 6 รูป มาใหม่ อ่าน 258 ครั้ง258019 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายอาคารสถานที่ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ข่าวยอแซฟ ฉบับที่ 001/2561 1 รูป18020 ก.ย. 2561
 ทางโรงเรียนได้รวบรวมนำกล่องนม 4 รูป อ่าน 75 ครั้ง75018 มิ.ย. 2561
 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คุณธรรม นำความรู้. ปลูกต้นดาวเร... 9 รูป อ่าน 338 ครั้ง338010 ต.ค. 2560
 กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน ปี 59 10 รูป มาใหม่ อ่าน 293 ครั้ง293019 ก.ย. 2560
 กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน ปี 59 มาใหม่ อ่าน 292 ครั้ง292019 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายธุรการ การเงิน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เข้าตรวจการเบิกจ... 7 รูป อ่าน 68 ครั้ง68012 ก.ค. 2561
หน้าแรก งานฝ่ายปกครอง :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 เลือกประธานนักเรียน ประจำปี 2561 16 รูป อ่าน 52 ครั้ง52018 มิ.ย. 2561
 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 11 รูป อ่าน 54 ครั้ง54018 มิ.ย. 2561
 กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ปี 59 11 รูป อ่าน 239 ครั้ง239019 ก.ย. 2560
 กิจกรรมไหว้ครู ปี 59 13 รูป อ่าน 250 ครั้ง250019 ก.ย. 2560
 งานไหว้ครู ปี 2558 11 รูป มาใหม่ อ่าน 257 ครั้ง257015 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร... 5 รูป อ่าน 28 ครั้ง28022 ส.ค. 2561
 กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ 21 รูป อ่าน 44 ครั้ง44022 ส.ค. 2561
 โครงการ เติมสุขสมวัยใส่ใจผู้สูงอายุ 12 รูป อ่าน 89 ครั้ง89015 พ.ค. 2561
 กิจกรรมพ่นยุง บริเวณโรงเรียนก่อนเข้าค่ายลูกเสือ 5 รูป อ่าน 233 ครั้ง233012 ก.พ. 2561
 นักเรียนร่วมแสดงความสามารถรำ ณ สถานีรถไฟพิจิตร 8 รูป อ่าน 188 ครั้ง188012 ก.พ. 2561
 กิจกรรมปฐมนิเทศ ปี 59 9 รูป อ่าน 294 ครั้ง294019 ก.ย. 2560
 ตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับจราจร 6 รูป มาใหม่ อ่าน 284 ครั้ง284019 ก.ย. 2560
 งานเข้าพรรษา ปี 2559 11 รูป อ่าน 235 ครั้ง235019 ก.ย. 2560
 นักเรียนร้องเพลงอวยพรให้กับสำนักงานสาธารณสุข พิจิตร... 8 รูป มาใหม่ อ่าน 246 ครั้ง246015 ก.ย. 2560
 งานวันแม่ ปี 2558 9 รูป มาใหม่ อ่าน 327 ครั้ง327015 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คุณธรรม นำความรู้. ปลูกต้นดาวเรือง #สัญลักษณ์เลข9 ... 9 รูป อ่าน 338 ครั้ง10 ต.ค. 2560
 งานวันแม่ ปี 2558 9 รูป มาใหม่ อ่าน 327 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 นักขับร้องรุ่นเยาว์จากโรงเรียนยอแซฟพิจิตรร่วมงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาต... 9 รูป อ่าน 326 ครั้ง10 ต.ค. 2560
 คณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติประเมินโรงเรียนยอแซฟพิจิตร เพื่อขอรับรางว... 13 รูป อ่าน 324 ครั้ง10 ต.ค. 2560
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 59 14 รูป มาใหม่ อ่าน 306 ครั้ง19 ก.ย. 2560
 งานวันพ่อ ปี 2558 11 รูป มาใหม่ อ่าน 304 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 กิจกรรมปฐมนิเทศ ปี 59 9 รูป อ่าน 294 ครั้ง19 ก.ย. 2560
 กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน ปี 59 10 รูป มาใหม่ อ่าน 293 ครั้ง19 ก.ย. 2560
 กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน ปี 59 มาใหม่ อ่าน 292 ครั้ง19 ก.ย. 2560
 กิจกรรมกีฬาสี ภายใน ครั้งที่ 18 ประจำปี 2557 12 รูป มาใหม่ อ่าน 285 ครั้ง15 ก.ย. 2560