Untitled-1
สารสนเทศ

Untitled-1
สถานะการออนไลน์
บุคคลทั่วไป
35.173.234.237
ชื่อเรียก:

รหัสผ่าน:สมาชิกใหม่:
กำลังใช้งาน:
  บุคคลทั่วไป: 35
35.173.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx
46.229.xxx.xxx

  ทั้งหมด: 35
Untitled-1
สำหรับแอดมิน

คำเตือน!
 การพยายามเข้าระบบจัดการ โดยผู้ที่ไม่ใช่เว็บมาสเตอร์ IP ดังกล่าวจะถูกระงับการใช้งานทันที

สำหรับผู้ดูแลเว็บ
ชื่อเรียก
รหัสผ่าน

Untitled-1
รวมลิงท์ราชการ
 
nited
pra
ยินดีต้อนรับ สู่ โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คติพจน์ : สัตย์ซื่อ ถือคุณธรรม คำขวัญ : คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

ข่าวประชาสัมพันธ์


หน้าแรก กิจกรรมนักเรียน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ 62 13 รูป7019 ส.ค. 2562
 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ปี62 14 รูป อ่าน 67 ครั้ง67013 มิ.ย. 2562
 มิสซาก่อนเกิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 11 รูป อ่าน 70 ครั้ง70017 พ.ค. 2562
 นักเรียนร่วมจับสลากรางวัล เนื่องในกิจกรรมงานวันคริ... 15 รูป อ่าน 148 ครั้ง148024 ธ.ค. 2561
 งานเลี้ยงฉลองรางวัลโรงเรียนพระราชทานและประเพณีแห่ด... 36 รูป อ่าน 166 ครั้ง166019 ธ.ค. 2561
 สุขสันต์วันลอยกระทง 16 รูป อ่าน 172 ครั้ง172023 พ.ย. 2561
 กิจกรรมกีฬาสี ปีการศึกษา 2561 24 รูป อ่าน 301 ครั้ง301003 ก.ย. 2561
 นักเรียรับประทานอย่างมีระเบียบ 4 รูป อ่าน 395 ครั้ง395016 พ.ค. 2561
 กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 14 รูป อ่าน 480 ครั้ง480012 ก.พ. 2561
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ สามัญ 17 รูป อ่าน 464 ครั้ง464012 ก.พ. 2561
ทั้งหมด
 หน้าแรก กิจกรรมวิชาการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ยินดีต้อนรับ คณะกรรมการฝ่ายการศึกษา สังฆมณฑลนครส... 13 รูป4019 ส.ค. 2562
 ภาพบรรยากาศ อบรมเตรียมเข้ารีบการประเมิน สมศ. รอบ 4... 16 รูป5019 ส.ค. 2562
 การประเมินสถานศึกษา การตรวจเยี่ยมของสมศ. รอบ 4  21 รูป3019 ส.ค. 2562
 ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายวรปรัชญ์ ศรีน้อย 10 รูป5019 ส.ค. 2562
 ประกาศ โรงเรียนพระราชทาน 2 รูป อ่าน 316 ครั้ง316006 ก.ค. 2561
 ทางโรงเรียนจัดทำบ้านดิน 12 รูป อ่าน 308 ครั้ง308015 พ.ค. 2561
 การอบรมเชิงปฏิบัติการสถานศึกษาพอเพียง 13 รูป อ่าน 265 ครั้ง265015 พ.ค. 2561
 กิจกรรมการเรียนการสอนภาคฤดูร้อนประจำปี 2561 9 รูป อ่าน 295 ครั้ง295015 พ.ค. 2561
 ขอแสดงความยินดีกับน้อง ภูริดา คงมีคอน 3 รูป อ่าน 448 ครั้ง448012 ก.พ. 2561
 ผลการแข่งขัน Science Show ปี 2558 13 รูป มาใหม่ อ่าน 624 ครั้ง624015 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย 27 รูป อ่าน 32 ครั้ง32008 ก.ค. 2562
 วันสุนทรภู่ 14 รูป อ่าน 215 ครั้ง215006 ก.ค. 2561
 กิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี 59 14 รูป มาใหม่ อ่าน 528 ครั้ง528019 ก.ย. 2560
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมภาษาอังกฤษเช้านี้... Vocabulary (Fruits) 5 รูป อ่าน 106 ครั้ง106015 ก.พ. 2562
 ข่าวยอแซฟ ฉบับที่ 002/2561 1 รูป อ่าน 281 ครั้ง281020 ก.ย. 2561
 กิจกรรมช่วงเช้าวันศุกร์ วิาภาษาอังกฤษ 7 รูป อ่าน 233 ครั้ง233022 ส.ค. 2561
 การแข่งขันวิชาอังกฤษ ปี 2559 7 รูป อ่าน 533 ครั้ง533019 ก.ย. 2560
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561 26 รูป อ่าน 253 ครั้ง253022 ส.ค. 2561
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษการงานอาชีพฯ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมเรียนคอมพิวเตอร์ 4 รูป อ่าน 75 ครั้ง75017 พ.ค. 2562
 กิจกรรมดีๆ นักเรียนมัธยมสร้าง QR CORD ในบ้านดินแหล... 7 รูป อ่าน 195 ครั้ง195020 ก.ย. 2561
หน้าแรก กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาพละศึกษา :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 การแข่งขันกีฬาอนุบาล ปี 2558 6 รูป มาใหม่ อ่าน 484 ครั้ง484015 ก.ย. 2560
หน้าแรก กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติครั้งที่ 1 จังหวัดพิจิตร... 12 รูป2019 ส.ค. 2562
 ลูกเสือเนตรนารีเข้าร่วมประกวดระเบียบแถวเดินสวนสนาม... 12 รูป อ่าน 54 ครั้ง54005 มิ.ย. 2562
 กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมลูกเสือสำรอง ระดับประถม 1- 3.... 11 รูป อ่าน 124 ครั้ง124015 ก.พ. 2562
 กิจกรรมเข้าค่ายเตรียมลูกเสือสำรอง ระดับอนุบาล 3. ค่... 10 รูป อ่าน 122 ครั้ง122015 ก.พ. 2562
 ลูกเสือเนตรนารีร่วมกันบำเพ็ญประยชน์ บริเวณหน้าโรงเ... 9 รูป อ่าน 236 ครั้ง236006 ก.ค. 2561
 การรับรางวัล ชนะเลิศการแข่งขันประกวดเดินสวนสนาม 10 รูป อ่าน 211 ครั้ง211006 ก.ค. 2561
 รางวัลชนะเลิศการแข่งขันเดินประกวดสวนสนาม ระดับลูกเส... 9 รูป อ่าน 392 ครั้ง392018 มิ.ย. 2561
 พิธีถวายพวงมาลา แด่ ร.6 9 รูป มาใหม่ อ่าน 403 ครั้ง403019 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าโครงการต้านยาเสพติด ปี 2558 6 รูป มาใหม่ อ่าน 435 ครั้ง435015 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปี 57... 20 รูป มาใหม่ อ่าน 464 ครั้ง464015 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
 หน้าแรก กิจกรรมจิตอาสา :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กลุ่มทีมงานวินเซนบริจาคสิ่งของให้น้อง 7 รูป อ่าน 77 ครั้ง77015 ก.พ. 2562
 ประชุมวินเซนฯ ไตรมาส4/2018 ณ ศาลาโบนุสฯ ได้ผ้าห่มก... 4 รูป อ่าน 80 ครั้ง80015 ก.พ. 2562
 พิธีมิซซาสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ 12 รูป อ่าน 183 ครั้ง183022 ส.ค. 2561
 เจ้าอาวาสนักบุญยอแซฟนำของบริจาคแก่ผู้ยากจน บริเวณชุ... 11 รูป อ่าน 249 ครั้ง249022 ส.ค. 2561
 กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ ปี 59 8 รูป มาใหม่ อ่าน 504 ครั้ง504019 ก.ย. 2560
หน้าแรก คนเก่งยอแซฟ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกุลปริา สารัรักษ์ ศิษย์เ... 3 รูป5019 ส.ค. 2562
 เด็กดีศรียอแซฟ 2 รูป อ่าน 121 ครั้ง121015 ก.พ. 2562
 รับรางวัลจากการแข่งขันการเล่านิทานพื้นบ้าน 8 รูป อ่าน 264 ครั้ง264027 ก.ย. 2561
 นักเรียนยอแซฟพิจิตรเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภ... 14 รูป อ่าน 216 ครั้ง216020 ก.ย. 2561
 นักเรียนได้รับรางวัลจากไปรษณีย์ ปี 59 6 รูป มาใหม่ อ่าน 495 ครั้ง495019 ก.ย. 2560
 ลูกเสือ เนตรนารีทุกคนที่ร่วมกันเดินสวนสนาม ปี 60 8 รูป อ่าน 491 ครั้ง491019 ก.ย. 2560
 คณะครูรับทุนการศึกษาของมูลนิธิยุวสถิรคุณ ประจำปี 2... มาใหม่ อ่าน 457 ครั้ง457019 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายวิชาการ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 กิจกรรมวันต่อต้าน โลก  18 รูป อ่าน 23 ครั้ง23008 ก.ค. 2562
  เตรียมรับประเมินภายในบูรณาการสู่ประเมินภายนอกรอบ4... 23 รูป อ่าน 27 ครั้ง27008 ก.ค. 2562
 คนเก่งยอแซฟเข้าร่วมแข่งขันภาษาอังกฤษ 10 รูป อ่าน 49 ครั้ง49005 มิ.ย. 2562
 การอบรมจินตคณิต ระดับอนุบาล-ประถมศึกษา 14 รูป อ่าน 53 ครั้ง53013 พ.ค. 2562
 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้าง Course Outline และ ... 8 รูป อ่าน 74 ครั้ง74006 พ.ค. 2562
 ขอแสดงความดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขั... อ่าน 177 ครั้ง177023 พ.ย. 2561
 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนจากการแข่งขันงานศิลปหัตถ... 19 รูป อ่าน 282 ครั้ง282027 ก.ย. 2561
 ทางโรงเรียนร่วมเป็นส่วนหนึึ่งของรายการช่อง ETV 11 รูป อ่าน 255 ครั้ง255020 ก.ย. 2561
 สช.สุดปลื้ม นักเรียนและโรงเรียนเอกชนได้รับรางวัล 1 รูป อ่าน 282 ครั้ง282012 ก.ค. 2561
 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีกระทรว... 8 รูป อ่าน 263 ครั้ง263004 มิ.ย. 2561
ทั้งหมด
 หน้าแรก งานฝ่ายบุคลากร :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ประชุมครูก่อนเกิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 4 รูป อ่าน 71 ครั้ง71013 พ.ค. 2562
 ครูดีเด่นประจำปี 2560 15 รูป อ่าน 425 ครั้ง425012 ก.พ. 2561
 ทางฝ่ายการศึกษาของสังฆมณฑลนครสวรรค์มาเยี่ยม ปี 59 6 รูป มาใหม่ อ่าน 509 ครั้ง509019 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายอาคารสถานที่ :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ทางโรงเรียนติดรูปฉายาลักษณ์ พระราชินี บริเวณหน้าโร... 5 รูป อ่าน 58 ครั้ง58005 มิ.ย. 2562
 ข่าวยอแซฟ ฉบับที่ 001/2561 1 รูป อ่าน 232 ครั้ง232020 ก.ย. 2561
 ทางโรงเรียนได้รวบรวมนำกล่องนม 4 รูป อ่าน 264 ครั้ง264018 มิ.ย. 2561
 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คุณธรรม นำความรู้. ปลูกต้นดาวเร... 9 รูป อ่าน 680 ครั้ง680010 ต.ค. 2560
 กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน ปี 59 10 รูป มาใหม่ อ่าน 573 ครั้ง573019 ก.ย. 2560
 กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน ปี 59 มาใหม่ อ่าน 543 ครั้ง543019 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายธุรการ การเงิน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 เจ้าหน้าที่ศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร เข้าตรวจการเบิกจ... 7 รูป อ่าน 314 ครั้ง314012 ก.ค. 2561
หน้าแรก งานฝ่ายปกครอง :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 การเลือกประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 7 รูป อ่าน 66 ครั้ง66010 มิ.ย. 2562
 หนังสือเชิญประชุมปฐมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีกา... 1 รูป อ่าน 60 ครั้ง60021 พ.ค. 2562
 เลือกประธานนักเรียน ประจำปี 2561 16 รูป อ่าน 188 ครั้ง188018 มิ.ย. 2561
 พิธีไหว้ครู ประจำปี 2561 11 รูป อ่าน 255 ครั้ง255018 มิ.ย. 2561
 กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน ปี 59 11 รูป อ่าน 463 ครั้ง463019 ก.ย. 2560
 กิจกรรมไหว้ครู ปี 59 13 รูป อ่าน 498 ครั้ง498019 ก.ย. 2560
 งานไหว้ครู ปี 2558 11 รูป มาใหม่ อ่าน 539 ครั้ง539015 ก.ย. 2560
หน้าแรก งานฝ่ายสัมพันธ์ชุมชน :  RSS Feed
หัวข้อข่าวอ่านความคิดเห็นวันที่
 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายวีระศักดิ์ วิจิตร... 5 รูป อ่าน 239 ครั้ง239022 ส.ค. 2561
 กิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ 21 รูป อ่าน 294 ครั้ง294022 ส.ค. 2561
 โครงการ เติมสุขสมวัยใส่ใจผู้สูงอายุ 12 รูป อ่าน 332 ครั้ง332015 พ.ค. 2561
 กิจกรรมพ่นยุง บริเวณโรงเรียนก่อนเข้าค่ายลูกเสือ 5 รูป อ่าน 558 ครั้ง558012 ก.พ. 2561
 นักเรียนร่วมแสดงความสามารถรำ ณ สถานีรถไฟพิจิตร 8 รูป อ่าน 416 ครั้ง416012 ก.พ. 2561
 กิจกรรมปฐมนิเทศ ปี 59 9 รูป อ่าน 510 ครั้ง510019 ก.ย. 2560
 ตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับจราจร 6 รูป มาใหม่ อ่าน 501 ครั้ง501019 ก.ย. 2560
 งานเข้าพรรษา ปี 2559 11 รูป อ่าน 418 ครั้ง418019 ก.ย. 2560
 นักเรียนร้องเพลงอวยพรให้กับสำนักงานสาธารณสุข พิจิตร... 8 รูป มาใหม่ อ่าน 513 ครั้ง513015 ก.ย. 2560
 งานวันแม่ ปี 2558 9 รูป มาใหม่ อ่าน 619 ครั้ง619015 ก.ย. 2560
ทั้งหมด
 

ข่าวยอดนิยม
 กิจกรรมกีฬาสี ภายใน ครั้งที่ 18 ประจำปี 2557 12 รูป มาใหม่ อ่าน 705 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร คุณธรรม นำความรู้. ปลูกต้นดาวเรือง #สัญลักษณ์เลข9 ... 9 รูป อ่าน 680 ครั้ง10 ต.ค. 2560
 นักขับร้องรุ่นเยาว์จากโรงเรียนยอแซฟพิจิตรร่วมงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาต... 9 รูป อ่าน 639 ครั้ง10 ต.ค. 2560
 ผลการแข่งขัน Science Show ปี 2558 13 รูป มาใหม่ อ่าน 624 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 งานวันแม่ ปี 2558 9 รูป มาใหม่ อ่าน 619 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 งานวันสุนทรภู่ ปี 2557 11 รูป มาใหม่ อ่าน 618 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 วันบัณฑิตน้อย ปี 2557 9 รูป มาใหม่ อ่าน 600 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือเนตรนารี สำรอง ปี 57 10 รูป มาใหม่ อ่าน 596 ครั้ง15 ก.ย. 2560
 คณะกรรมการสถานศึกษา ให้เกียรติประเมินโรงเรียนยอแซฟพิจิตร เพื่อขอรับรางว... 13 รูป อ่าน 592 ครั้ง10 ต.ค. 2560
 กิจกรรมรับซื้อขยะของโรงเรียน ปี 59 10 รูป มาใหม่ อ่าน 573 ครั้ง19 ก.ย. 2560